No title
          Dzisiejsze wydarzenia

Gospodarka, Biznes, Inwestowanie, Gieda, Waluty, Podatki, Kredyty, Informacje

    » Banki
    » Biznes   
    » Finanse
    » Finanse Osobiste
    » Gielda
    » Pieniadze
    » Podatki
    » Prawo Pracy
    » Rynek Walutowy
    » Ubezpieczenia

          Notowania Spółek GPW

    » Akcje WIG20
    » Akcje mWIG40
    » Akcje sWIG80
    » Obligacje
    » Kontrakty terminowe
    » Dane rynkowe

          Notowania  Kursy Walut


 

          Poradniki

Fundusze Inwestycje Poradniki Oszczedzanie Banki Inwestycje

    » ABC Funduszy Inwestycyjnych
    » ABC Oszczędzania

          Partnerzy


Polecamy :
Tani Internet Białystok
Swiatlowody Fiberhouse.eu
Zespół Mega-Dance
Dj Kruk - Białystok
Serwis GSM Martom
Białostocki Sztab WOŚP
Przedszkole Wesole Krasnoludki


          Reklama
          Aktualności

UBEZPIECZENIA
PZU przebi?? oczekiwania rynku. Mocny wzrost wp??yw??w z OC od firmowych aut

" PZU to zbyt du??a instytucja, ??eby zaskakiwa? b??yskawicznymi wzrostami sk??adki. To jednak si? uda??o w przypadku ubezpiecze?? firmowych flot samochod??w. Gorzej z ubezpieczeniami na ??ycie. " Czytaj więcej...
Ubezpieczenie ta??sze nawet o 30 procent. W???cz tylko nawigacj?

" Ceny paliw rosn?, ceny polis podobnie. Szukamy wi?c rozwi?za??, dzi?ki kt??rym utrzymanie samochodu b?dzie ta??sze. Jedn? z takich mo??liwo??ci jest obni??enie ceny polisy. Wystarczy bezpiecznie je??dzi?. " Czytaj więcej...
Trupy w szafie ZUS. Zak??ad przejrza?? umowy IT, oszcz?dno??ci zbli??aj? si? do miliarda z??otych

" ZUS wzi??? si? na powa??nie za ci?cie koszt??w. Na kontraktach z dostawcami system??w i us??ug w ci?gu czterech lat planuje zaoszcz?dzi? 800 mln z??. Przy okazji przegl?du starych um??w wypad??o nieco trup??w z szafy. Kr??tkie i bezsensowne negocjacje, umowy na niepotrzebne us??ugi i koszty o wiele wy??sze od rynkowych. - Celem nie jest najni??sza cena, ale najwy??sza jako??? - m??wi money.pl Krzysztof Dyki, wiceprezes ZUS ds. IT. " Czytaj więcej...
Odszkodowanie po wypadku nieubezpieczonym ci?gnikiem. Pieni?dze zostaj? u poszkodowanego

" Nastoletni rolnik mia?? powa??ny wypadek nieubezpieczonym ci?gnikiem. Wyrokiem S?du Najwy??szego – odszkodowanie mu si? nale??a??o. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nie odzyska pieni?dzy. " Czytaj więcej...
Rower zamiast auta zast?pczego. Ubezpieczeni kierowcy dostan? wyb??r

" Czy jednak kierowcy przystan? na propozycj? zmienienia czterech k????ek na dwa? " Czytaj więcej...
Wielkie przej?cie. Akcje najwi?kszego gracza na rynku dystrybucji polis w nowych r?kach

" 38 procent akcji sp????ki Unilink trafi do najwi?kszego funduszu private equity, Enterprise Investors. " Czytaj więcej...
Coraz wi?cej Ukrai??c??w p??aci ZUS. Ale do kraju wysy??aj? te?? rekordowe kwoty

" Tylko do ko??ca maja wydanych zosta??o 152 tys. zezwole?? na prac? cudzoziemcom. " Czytaj więcej...
D??ugi Polak??w. Jeste??my winni ubezpieczycielom 200 mln z??

" Polacy s? winni ubezpieczycielom fortun?. Najwi?ksze d??ugi nale??? do mieszka??c??w Mazowsza, ?l?ska i Wielkopolski, ale rekordzista to mieszkaniec Szczecina, kt??ry nie zap??aci?? prawie 217 tys. z??. " Czytaj więcej...
PZU przebi?? oczekiwania rynku. Mocny wzrost wp??yw??w z OC od firmowych aut

" PZU to zbyt du??a instytucja, ??eby zaskakiwa? b??yskawicznymi wzrostami sk??adki. To jednak si? uda??o w przypadku ubezpiecze?? firmowych flot samochod??w. Gorzej z ubezpieczeniami na ??ycie. " Czytaj więcej...

 Finanse osobiste - Strona Kategorii www.finansowe.biz.pl
          Finanse osobiste

Konta osobiste, firmowe, Biznes

    » Konta osobiste
    » Konta oszczednosciowe
    » Karty kredytowe
    » Kredyty gotówkowe
    » Kredyty mieszkaniowe
    » Kredyty samochodowe
    » Lokaty
    » Rodzina Na Swoim

          Dla firmy

Kredyty dla firmy, samochodowe, poyczki, mbank, inteligo, bz wbk

    » Konta firmowe
    » Kredyty dla firm
    » Kredyty samochodowe

          Doradztwo

Doradztwo inwestycyjne, prawne, waluty, gospodarka, finanse

   » Doradztwo inwestycyjne
   » Doradztwo prawne

          Ubezpieczenia

Ubezpieczenia Firmowe , Komunikacyjne , Turystyczne , Odszkodowania , Kredyty dla firmy, samochodowe, pożyczki, mbank, inteligo, bz wbk

    » Ubezpieczenia dla firm
    » Ubezpieczenia na życie
    » Ubezpieczenia majątkowe
    » Ubezpieczenia komunikacyjne
    » Ubezpieczenia turystyczne
    » Ubezpieczenia zdrowotne
    » Odszkodowania

          Kredyty i Pożyczki

Finansowe.biz.pl Gieda, kredyty, lokaty, fundusze, gospodarka

    » Konta firmowe
    » Kredyty dla firm
    » Kredyty samochodowe
    » Pozyczki Pozabankowe

          Inne

Finansowe.biz.pl Gieda, kredyty, lokaty, fundusze, gospodarka
    » Ksiegarnia
    » E-Sklepy , E-Commerce

          Notowania WIG i WIG20

No title 

          Reklama

» Strona główna         » Konta osobiste         » Konta firmowe         » Kredyty mieszkaniowe         » Konta młodzieżowe         » Kontakt