No title
          Dzisiejsze wydarzenia

Gospodarka, Biznes, Inwestowanie, Gieda, Waluty, Podatki, Kredyty, Informacje

    » Banki
    » Biznes   
    » Finanse
    » Finanse Osobiste
    » Gielda
    » Pieniadze
    » Podatki
    » Prawo Pracy
    » Rynek Walutowy
    » Ubezpieczenia

          Notowania Spółek GPW

    » Akcje WIG20
    » Akcje mWIG40
    » Akcje sWIG80
    » Obligacje
    » Kontrakty terminowe
    » Dane rynkowe

          Notowania  Kursy Walut


 

          Poradniki

Fundusze Inwestycje Poradniki Oszczedzanie Banki Inwestycje

    » ABC Funduszy Inwestycyjnych
    » ABC Oszczędzania

          Partnerzy


Polecamy :
Tani Internet Białystok
Swiatlowody Fiberhouse.eu
Zespół Mega-Dance
Dj Kruk - Białystok
Serwis GSM Martom
Białostocki Sztab WOŚP
Przedszkole Wesole Krasnoludki


          Reklama
          Aktualności

PODATKI
Interpretacje podatkowe nie dla drobnych przedsi?biorc??w. Rz?d wprowadza zaporow? op??at?

" - To nie przedsi?biorcy s? winni, ??e polski system podatkowy jest tak bardzo niejasny, ??e trzeba wyst?powa? o interpretacje przepis??w. Dlaczego wi?c to na nich przerzuca si? koszty takiego stanu rzeczy? - pyta ekspert. " Czytaj więcej...
41 mln z?? straty w bud??ecie UE. Grupa handluj?ca papierosami rozbita

" Dzi?ki wsp????pracy CB?P, s??u??b brytyjskich, w??oskich i Europolu rozbito grup? dzia??aj?c? na ca??? Europ?. " Czytaj więcej...
Skarb??wka przegra??a sp??r o wakacje. Takie nagrody dla najlepszych klient??w mog? by? odliczane

" Skarb??wka twierdzi??a, ??e firma nie mo??e odliczy? podatku, bo ??wiadczy us??ugi turystyki. " Czytaj więcej...
Kielecki aparat skarbowy w akcji. Zabra? bogatym, trudnych przypadk??w nie rusza?

" Lista zalece?? szefa ??wi?tokrzyskiej IAS trafi??a do kontroler??w. Maj? wchodzi? do firm, z kt??rych uda si? ??ci?gn?? pieni?dze, a unika? niewyp??acalnych. " Czytaj więcej...
Przez lata straszyli kierowc??w fotoradarami, teraz zostali "rajem podatkowym". Ma??a gmina walczy o inwestor??w

" Raj podatkowy w Polsce. Gdzie? 150 km od Gda??ska, 200 km od niemieckiej granicy. W niewielkiej gminie Bia??y B??r. - Przez lata kierowcy kojarzyli nas z fotoradarami. Postanowili??my to zmieni? i… jeste??my rajem podatkowym dla firm transportowych - przyznaje wprost burmistrz Pawe?? Miko??ajewski. Dochody z podatk??w lokalnych podskoczy??y mu o blisko 300 tys. z??. " Czytaj więcej...
Skarb??wka zablokowa??a firmowe konta. Ustawa STIR zbiera ??niwo

" Oko??o milion z??otych zosta??o zabezpieczone przez fiskusa. " Czytaj więcej...
Transakcje w ma????e??stwie pod okiem fiskusa. Skarb??wka upomina si? o VAT

" ??ona musi op??aci? VAT, je??li przenosi firmowy maj?tek do przedsi?biorstwa m???a " Czytaj więcej...
JPK w praktyce. Po pierwszych wpadkach system przyspiesza

" Niemal 184 mln z?? zakwestionowanego podatku - to efekt pierwszych czterech miesi?cy obowi?zku sk??adania Jednolitych Plik??w Kontrolnych VAT przez wszystkich przedsi?biorc??w w Polsce. " Czytaj więcej...
Split payment "zamrozi??" nam VAT. ??eby go odzyska?, musimy z??o??y? wniosek

" Split payment sta?? si? faktem. Od dzi?? przedsi?biorcy mog? otrzymywa? dwa przelewy za wystawione faktury – jeden z kwot? netto, drugi z naliczonym podatkiem VAT. O tym, czy tak si? stanie, zdecyduje klient. Wyja??niamy w jaki spos??b odzyska? "zamro??one" pieni?dze. " Czytaj więcej...

 Finanse osobiste - Strona Kategorii www.finansowe.biz.pl
          Finanse osobiste

Konta osobiste, firmowe, Biznes

    » Konta osobiste
    » Konta oszczednosciowe
    » Karty kredytowe
    » Kredyty gotówkowe
    » Kredyty mieszkaniowe
    » Kredyty samochodowe
    » Lokaty
    » Rodzina Na Swoim

          Dla firmy

Kredyty dla firmy, samochodowe, poyczki, mbank, inteligo, bz wbk

    » Konta firmowe
    » Kredyty dla firm
    » Kredyty samochodowe

          Doradztwo

Doradztwo inwestycyjne, prawne, waluty, gospodarka, finanse

   » Doradztwo inwestycyjne
   » Doradztwo prawne

          Ubezpieczenia

Ubezpieczenia Firmowe , Komunikacyjne , Turystyczne , Odszkodowania , Kredyty dla firmy, samochodowe, pożyczki, mbank, inteligo, bz wbk

    » Ubezpieczenia dla firm
    » Ubezpieczenia na życie
    » Ubezpieczenia majątkowe
    » Ubezpieczenia komunikacyjne
    » Ubezpieczenia turystyczne
    » Ubezpieczenia zdrowotne
    » Odszkodowania

          Kredyty i Pożyczki

Finansowe.biz.pl Gieda, kredyty, lokaty, fundusze, gospodarka

    » Konta firmowe
    » Kredyty dla firm
    » Kredyty samochodowe
    » Pozyczki Pozabankowe

          Inne

Finansowe.biz.pl Gieda, kredyty, lokaty, fundusze, gospodarka
    » Ksiegarnia
    » E-Sklepy , E-Commerce

          Notowania WIG i WIG20

No title 

          Reklama

» Strona główna         » Konta osobiste         » Konta firmowe         » Kredyty mieszkaniowe         » Konta młodzieżowe         » Kontakt